Zakład Wulkanizacyjny Zakopane
Kościuszki 10, Zakopane - Tel.: 604 637 715
łańcuchy na koła zakopane, akumulatory zakopane, wulkanizacja zakopane, alufelgi zakopane,

WULKANIZACJA ZAKOPANE

Serwis opon i kół w Zakopanem, akumulatory, łańcuchy na koła Zakopane

Przechowywanie opon i felg w Zakopanem

Zostawiając u nas koła na przechowanie, macie Państwo gwarancję prawidłowego przechowania. Wszystkie koła znajdujące się w naszym magazynie są ubezpieczone!

Regulamin przechowalni opon, felg

Firma Wulkan Maciej Piwowarczyk przyjmuje na przechowanie opony lub całe koła w siedzibie na Ul. Kościuszki 10 w Zakopanem

§1

 1. Klient przekazuje, a firma Wulkan  przyjmuje na przechowanie opony lub całe koła zgodnie ze specyfikacją jak na pokwitowaniu przechowalni zawierającym opis depozytu.
 2. Firma Wulkan zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym powierzone mu opony lub całe koła, a klient zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia, zgodnie z aktualnym cennikiem.

§2

 1. Przechowalnia będzie rozliczana za okres jednego sezonu, to znaczy:
  Depozyt pozostawiony na sezon Letni, w okresie – od 1 kwietnia  do 31 października
  Depozyt pozostawiony na sezon Zimowy, w okresie – od 1 listopada  do 30 marca

  Podane poniżej ceny są cenami brutto:
  Depozyt opon 150.00zł.
  Depozyt kół 180.00zł.

 2. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia okresu przechowywania , towar pozostawiony w depozycie nie zostanie odebrany, firma Wulkan  uznaje go za porzucony i staje się jego pełnoprawnym właścicielem.
 3. Odbiór odbywa się w godzinach pracy firmy Wulkan – klient musi przedstawić kwit, który otrzymał przy pozostawieniu depozytu.
 4. W przypadku zagubienia kwitu przechowalni wydanie nastąpi na podstawie rejestracji znajdującej się na samochodzie lub okazania dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacjami podanymi w chwili złożenia depozytu przez klienta.
 5. Depozyt ma prawo odebrać osoba trzecia, po uprzednim uzgodnieniu właściciela z osobą reprezentującą firmę Wulkan.
 6. W przypadku nie odebrania depozytu w danym sezonie, klient będzie zobowiązany do zapłaty za kolejny sezon, wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna się kolejny sezon.

§3

 1. Firma Wulkan nie może, bez zgody klienta używać opon, felg, jak również zmieniać miejsca w którym są przechowywane, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne by zachować w stanie niepogorszonym powierzone mu rzeczy.
 2. Firma Wulkan może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w §2 p1, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mogła przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia przedmiotu umowy przechowywać go w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. W takim przypadku przewiduje się zwrot kosztów za nie wykorzystany okres przechowania, proporcjonalnie do ilości pozostałych miesięcy.

§4

 1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Polecamy

wynajem samochodów w Zakopanem i Nowym Targu
apartamenty w zakopanem